50 مگاوات ، Fanzhi ، هوشی مین ، ویتنام 2019 2019-05-15

Fanzhi ، هوشی مین ، ویتنام

50 مگاوات

2019


خانه

محصولات

درباره ما

مخاطب

بالا