توافقنامه استراتژی ارتقای شهرستانی بین Huge Energy و Fujian Datang 2021-08-01

در سال 2021، Xiamen Huge Energy Stock Co., Ltd. یک قرارداد همکاری استراتژیک با Fujian Datang International Energy Co., Ltd. و Fujian New Energy Industry Promotion Industry Technology در Xiamen امضا کرد. در این همکاری، سه طرف در نظر دارند همکاری عمیقی در توسعه پروژه، سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری و نگهداری در زمینه انرژی های نو بر اساس اصل اشتراک منابع و مزایای تکمیلی، ترویج مشترک ارتقاء فتوولتائیک در کل شهرستان اقدام مهمی برای کمک به تحقق دو استراتژی ملی "اوج انتشار، بی طرفی کربن" و احیای روستایی است.


خانه

محصولات

درباره ما

مخاطب

بالا