مصاحبه از "PVeye" مجله در ژاپن 2019-09-05

"راه تحقیق و توسعه ، بدون پایان"

انتشار زمان: 2018-11-01


----- آقای. لای هونگزه ، رئیس انرژی عظیم ، مصاحبه "PVeye" را پذیرفتمجله در ژاپن


رئیس لای هونگز از Xiamen شرکت فناوری بزرگ انرژی ، با مسئولیت محدودبا PVeye ، یکی از سه رسانه اصلی حرفه ای در ژاپن مصاحبه شدصنعت فتوولتائیک ، در ششم کانزای نمایشگاه باتری خورشیدی در اوزاکا ، ژاپن برگزار شد. مصاحبه در مجله منتشر شده است. در شماره نوامبر مجله ، مجله موارد زیر را منتشر کرد:

خانه

محصولات

درباره ما

مخاطب

بالا