کاگاوا نیروگاه دوم برق استان 2000 KW ، ژاپن 2015.7 2019-09-09

کاگاوا نیروگاه دوم استان

2000 کیلو وات ، ژاپن

2015.7


خانه

محصولات

درباره ما

مخاطب

بالا