کاگوشیما 7.5 مگاوات نیروگاه خورشیدی 2020-04-29

کاگوشیما 7.5 مگاوات طرح انرژی خورشیدی

Kagoshima 7.5MW solar power plantKagoshima 7.5MW solar power plant

خانه

محصولات

درباره ما

مخاطب

بالا