صحبت در مورد جشنواره قایق اژدها، عشق جشنواره قایق اژدها 2021-06-11

به مناسبت جشنواره قایق اژدها، عشق Xiamen Youju "Zong" و "Zong" فتوولتائیک به همه دوستان احساس تعلق می دهد که انگار در خانه هستند و در شرکت احساس گرما می کنند! ما همچنین آرزوی برکت برای داوطلبان کنکور عالی "زونگ" و عنوان لیست طلا را داریم!
XIAMEN HUGE ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD


به عنوان یک کارمند اداری، عامل مهمی که می تواند فضای جشنواره را غلیظ تر کند، رفاه جشنواره است. این رایج ترین راه برای شرکت ها برای توزیع zongzi بین کارمندان در طول جشنواره قایق اژدها است.
نه تنها این، غول دوست ما باید خودنمایی کند. برای افزودن یک زندگی عاشقانه به این جشنواره داغ قایق اژدها، XIAMEN HUGE ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD با دقت دو بطری شراب قرمز خشک ایتالیایی را برای همه اعضای خانواده انتخاب کرد. تابستان گرم است و جشنواره قایق اژدها Friends Giant اما با گرمای طولانی.


خانه

محصولات

درباره ما

مخاطب

بالا