30 مگاوات پروژه سیستم نصب خورشیدی زمینی در فوکویی ژاپن 2020-06-11

انرژی عظیم 30 مگاوات پروژه سیستم نصب خورشیدی زمینی در فوکویی ژاپن

Huge Energy 30MW ground solar mounting system project


Huge Energy 30MW ground solar mounting system project


Huge Energy 30MW ground solar mounting system project

خانه

محصولات

درباره ما

مخاطب

بالا