ژاپن اویتا استان 32 مگاوات این پروژه از وزارت اقتصاد ، تجارت و صنعت ژاپن عبور کرد 2020-04-29
ژاپن اویتا استان 32 مگاوات این پروژه از وزارت اقتصاد ، تجارت و صنعت ژاپن عبور کرد

حتی در ژاپن ، کجا برق الکتریکی کیوشو دارای استانداردهای دقیق بررسی است ، ما تاییدیه دریافت کردیم از محاسبات ساختاری خودمان . ما پیشرفت بیشتری داشته اند و در یک زمینه جدید پیشگام شده اند.

انرژی عظیمهمچنان تلاش خود را برای ارائه نصب راحت ، پایداری بالا و دروازه دروازه ای قابل اطمینان انجام خواهیم داد.


Huge Energy Solar mounting system 32MWHuge Energy Solar mounting system 32MWHuge Energy Solar mounting system 32MW

خانه

محصولات

درباره ما

مخاطب

بالا